ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้งาน Application MOE Safety Center

👉 ระบบ MOE-Safety-Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE  Safety  Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งกำลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่


1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์(Violence)

2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ(Accident)

3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)

4) ภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) สามารถร้องทุกข์ร้องเรียน หรือเตือน โดยผ่านระบบ MOE Safety Center มายังศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 ช่องทางได้แก่

www.MOESAFEtycenter.com ระบบ Web App Responsive

Mobile App. : MoeSafetyCenter

Line@ : MoeSafetyCenter และ

โทร : 02 126 6565 เมื่อระบบ ได้รับข้อมูลผ่าน 4 ช่องทางนี้แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบซึ่งเรียกว่า SC : Safety Center ของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการจะรับข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างความปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถลดขั้นตอน ลดเวลา มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา และให้การคุ้มครองช่วยเหลือ เยียวยา สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น เป็นไปตามมาตรการ 3 ปของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” อย่างแท้จริง

ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้งาน Application MOE Safety Center ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, นักเรียน, ผู้ปกครอง, รวมถึงประชาชนในชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้บริหารสถานศึกษา, ครู, นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ติดตั้ง Application MOE Safety Center ในโทรศัพท์เคลื่อนที่

สำหรับการ Download Application ตาม link ด้านล่าง

>> iphone

>> Android

About admin

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *